Nu 10% doorlopende korting bij het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering.

Uitleg verzekerde waarborgen

VOORDELEN D.A.S.

R

ALL RISK en op maat!

R

Specialist

R

Onafhankelijk: rechtsbijstand aan de kant van de klant

R

één globale polis: eenvoudig en overzichtelijk

R

Internationaal

R

Geen belangenconflicten

Uitleg verzekerde waarborgen

 1. Service Box: D.A.S. biedt u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of kijkt de voorgelegde documenten na (zoals contracten, overeenkomsten) zonder uitbesteding aan een externe deskundige. De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis.

 

 1. Burgerlijk verhaal: wanneer u als verzekerde schade lijdt door een extracontractuele aansprakelijkheid zal D.A.S. alles in het werk stellen om een optimale vergoeding te verkrijgen. – Tijdens een wandeling krijgt u een zwaar ongeval. U wilt de schadevergoeding verhalen. – Op weg naar huis van school rijdt een automobilist uw zoon aan. Niet alleen is de fiets kapot, hij heeft ook lichamelijke en morele schade opgelopen. – Een ongepaste foto van uw dochter wordt verspreid via sociale media. D.A.S. neemt juridische stappen t.o.v. de aansprakelijke. – U gaat met uw gezin op vakantie in het buitenland mee met een excursie. Maar de bus van de touroperator belandt in een zwaar verkeersongeval. Verschillende gezinsleden zijn gekwetst. – Buren organiseren regelmatig feestjes tot diep in de nacht. U wilt dat dit nachtlawaai stopt. – Een bouwpromotor breekt het gebouw naast u af waardoor ernstige scheuren ontstaan in uw woning. – Een ouder van een leerling valt u als leraar aan na een discussie over het rapport van het kind. U moet voor verzorging naar het ziekenhuis. – Een verpleegster wordt geconfronteerd met ongewenste intimiteiten vanwege een patiënt. – Na het beboeten slaat een treinreiziger u als controleur in het ziekenhuis. Met inbegrip van: – Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving (500 EUR): bij belangrijke werken in de buurt van uw woning neemt D.A.S. de kosten van een voorafgaandelijke plaatsbeschrijving ten laste, indien deze werken mogelijk schade kunnen veroorzaken. – Opsporingskosten van verdwenen minderjarige kinderen en personen met een mentale beperking. In geval van een verdwijning betaalt D.A.S. alle kosten (tot 25 000 EUR) die niet door een instantie ten laste worden genomen. De kosten voor medische en psychologische begeleiding zijn ook voorzien indien er een aansprakelijke derde bij de verdwijning betrokken is.

 

 1. Strafrechtelijke verdediging: D.A.S. betaalt uw verdediging (ook de gerechtskosten) als het parket u vervolgt voor een (onopzettelijk) strafbaar feit door nalatigheid, onvoorzichtigheid of onachtzaamheid. – Uw hond loopt los en bijt een voorbijganger. – Tijdens een fietstocht rijdt u een voetganger aan die ernstig gekwetst wordt. – U hebt uw stoep niet sneeuwvrij gemaakt waardoor een voetganger uitschuift en zijn been breekt. – U organiseert een groot tuinfeest. Door een nalatigheid vliegt de feesttent in brand. Verschillende gasten komen niet op tijd weg en lopen ernstige brandwonden op. Het parket besluit u te vervolgen. – Uw zoon gaat op skivakantie. Door zijn fout verliest een kleuter het leven op de skipiste. – U werkt als veiligheidsverantwoordelijke in een bedrijf en begaat een blunder. Een toestel ontploft waardoor een collega verwond raakt. – Als loontrekkende verpleegster verzorgt u een patiënt. U vergist zich van geneesmiddel. Het slachtoffer overlijdt. – Als politieagent begaat u een onopzettelijke fout in het uitoefenen van uw beroep. – Een meisje verdrinkt in het zwembad. Haar ouders vervolgen u als badmeester wegens een gebrek aan toezicht. – Tijdens uw toezicht als loontrekkend opvoedster in een kinderdagverblijf sterft een kindje. U wordt vervolgd voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. – Uw zoon/dochter is leider bij een jeugdvereniging. Tijdens een kamp krijgt een kind een zwaar ongeval bij een spelopdracht. De ouders dienen een klacht in.

 

 1. Disciplinaire verdediging: D.A.S. verdedigt uw belangen voor een disciplinair orgaan. – U dient zich als loontrekkende medicus, als amateur/loontrekkende sporter, als politieagent te verweren voor een disciplinaire commissie (Orde, Instituut).

 

 1. Burgerlijke verdediging: als van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid komen wij tussen, aanvullend op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid. – Uw lekkende mazouttank veroorzaakt zware vervuiling bij de buren. – Na een zwaar avondje steekt u onnadenkend de straat over en veroorzaakt een zwaar verkeersongeval. – Door een val tijdens een studentendoop raakt een student verlamd. De ouders van het slachtoffer houden uw zoon, als één van de organisatoren van de doop, verantwoordelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar roept een uitsluiting in en weigert tussenkomst. – Op weg naar huis verleent u als loontrekkende verpleegster medische bijstand aan een slachtoffer van een verkeersongeval. Hierbij begaat u een fout waardoor de medische toestand van het slachtoffer verergert. Noch uw polis B.A.-Beroep noch uw polis B.A.-Gezin verleent tussenkomst.

 

 1. Verzekeringscontracten: D.A.S. verleent u bijstand bij een contractueel geschil met verzekeraars met uitzondering van de verzekeraar brand (zie vb 13) en de verzekeraar voertuig (zie blz 4). – De polis B.A.-Gezin dekt de schade veroorzaakt aan derden door een pony. Bij de aangifte van een schadegeval weigert de verzekeraar tussenkomst omdat het ongeval door een “paard” werd veroorzaakt. – De verzekeraar persoonlijke ongevallen keert een te laag bedrag uit. – De reisannulatieverzekeraar weigert tussenkomst en verwijst naar een dubbelzinnige interpretatie van de uitsluitingen. – De hospitalisatieverzekeraar weigert tussenkomst wegens verzwijging van elementen bij het invullen van de vragenlijst bij onderschrijving van de polis. – Na een arbeidsongeval stelt de raadsdokter een te laag percentage arbeidsongeschiktheid vast.

 

 1. Samenloop van extracontractuele en contractuele aansprakelijkheid: als u schade lijdt door de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert D.A.S. de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract. – Een schilder verfraait de woonkamer van verzekerde en levert mooi werk af, maar morst jammer genoeg verf op het parket in de inkomhal. D.A.S. keert zich tegen de schilder en stelt hem aansprakelijk. – U bent het slachtoffer van een oplichter. – De TV-hersteller veroorzaakt een elektriciteitspanne waardoor de volledige inhoud van de diepvries verloren gaat. U eist hiervoor een schadevergoeding.

 

 1. Medische fout / Medisch ongeval: D.A.S. keert zich tegen het medisch korps. – Bij een heelkundige ingreep begaat de chirurg een medische fout. – Na een verblijf in een ziekenhuis sterft uw partner door de ziekenhuisbacterie. – De tandarts doet een extractie van een tand, maar het resultaat is allesbehalve en de pijn is niet te dragen. – Door een slechte opvolging en diagnose krijgt u zware klachten en zit u met maandenlange revalidatie.

 

 1. Insolventie van derden: in het kader van de waarborg burgerlijk verhaal vergoedt D.A.S. de schade van de verzekerde wanneer de aansprakelijke derde onvermogend is (behalve bij diefstal, fraude… zie uitsluitingen). – De hond van de buren bedreigt uw paard dat zich in paniek kwetst. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk maar is niet verzekerd en insolvabel. D.A.S. vergoedt u (rekening houdend met de voorziene maximale tussenkomst). – Spelende kinderen berokkenen per ongeluk schade aan uw woning. Na een vonnis blijken de aansprakelijke ouders niet verzekerd en insolvent. D.A.S. vergoedt zelf de schade tot 25 000 EUR. …voorbeelden…

 

 1. Strafrechtelijke borgstelling: indien u wordt gevangen gezet als gevolg van een gedekt ongeval voorziet D.A.S. een borgsom voor uw invrijheidsstelling. – Op reis in het buitenland raakt u ongewild betrokken in een ongeval met dodelijke afloop. De plaatselijke autoriteiten houden u vast in afwachting van een borgsom. D.A.S. stelt zich borg zodat u terug naar België kunt reizen.

 

 1. Voorschot op schadevergoeding: – Na een verkeersongeval dat u overkwam, aanvaardt de verzekeraar van tegenpartij de aansprakelijkheid. Bij betalingsproblemen keert D.A.S. u een voorschot uit.

 

 1. Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.: – Na tussenkomst van de verzekeraar B.A. moet de aansprakelijke derde nog de vrijstelling vergoeden. Deze blijkt niet van plan te betalen. D.A.S. schiet u deze vrijstelling voor.

 

 1. Na Brand: D.A.S. verdedigt uw belangen bij een geschil met de brandverzekeraar (weigering van tussenkomst, onvoldoende schadevergoeding, verkeerde interpretatie van de voorwaarden…) – Er is waterschade aan dure tapijten. Het voorstel van de verzekeraar is onvoldoende. Een tegenexpert is nodig om uw belangen te verdedigen. – De brandverzekeraar weigert tussenkomst te verlenen bij een belangrijke diefstal en verschuilt zich achter de polisclausules.

 

 1. Algemene contracten: verdediging van de belangen van de verzekerde bij contractuele geschillen met verkopers, leveranciers van producten en diensten, herstellers. – U hebt een conflict met uw reisbureau. – Een dienstverlener (elektriciteit, water, telefonie) vordert een sterk overdreven factuur die u formeel contesteert. – Een nieuwe mountainbike vertoont een probleem met de derailleur. De verkoper weigert te herstellen in garantie of de fiets terug te nemen. – De tuinmeubelen weerstaan niet aan de wisselende weersomstandigheden waardoor de verf verbleekt. – U bestelde via het internet een camera. Bij ontvangst blijkt deze niet te werken en de verkoper weigert hem te vervangen. – U gaat niet akkoord met een financiële instelling over de afrekening van uw kredietkaart. – U koopt een wasmachine die niet functioneert zoals u verwacht. – Het tweede verblijf dat u kocht, vertoont een verborgen gebrek. – De zonnepanelen zijn niet goed geïnstalleerd en de aannemer reageert niet meer. – Een dakwerker vernieuwt het dak maar bij de eerste regen is er waterinsijpeling. – U verkoopt uw woning maar de koper komt zijn plichten niet na.

 

 1. Bijstand bouwgeschillen: D.A.S. verdedigt u via bemiddeling en expertise bij bouwgeschillen waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist is. – De bezettingswerken in de nieuwbouw zijn niet volgens de regels van de kunst. – Er sijpelt water in de nieuwe veranda, maar de aannemer doet alsof zijn neus bloedt. (Uitsluiting gerechtsprocedures voor nieuwbouw en verbouwing met vergunning, aankoop sleutel op de deur).

 

 1. Fiscaal recht: uw verdediging bij een juridisch conflict met de Belgische fiscale autoriteiten over de beroepsinkomsten, het kadastraal inkomen, de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke taksen. – Bij ontvangst van het aanslagbiljet merkt u onmiddellijk een ernstige rekenfout op. – De fiscus trekt het kadastraal inkomen zwaar op, wat u wenst te betwisten.

 

 1. Erf-, schenkings- en testamentrecht: uw verdediging bij geschillen over een schenking, erfenis of testament. – U betwist de geldigheid van een testament. – U voelt zich te kort gedaan bij de erfenis van uw moeder.

 

 1. Huurrechtsbijstand: uw verdediging als huurder van uw huidige of toekomstige hoofd- of tweede verblijfplaats. – Aan het einde van het huurcontract weigert de eigenaar de waarborg vrij te maken. – Ondanks verschillende dringende verzoeken om de vochtigheids- problemen op te lossen, laat de verhuurder niets van zich horen.

 

 1. Administratief recht: uw verdediging bij geschillen met de overheid en de administratie. – U verzet zich tegen de komst van een containerpark dicht bij uw woning uit angst voor geluidsoverlast. – U wordt onteigend wegens openbaar nut (aanleg van een nieuwe straat) maar de schadevergoeding die de staat voorstelt, is onvoldoende.

 

 1. Echtscheiding met onderlinge toestemming en familiale bemiddeling: enkel voor de eerste echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming en de eerste bemiddeling in familiezaken (onderhoud, opvoeding van kinderen en kleinkinderen…). – U en uw partner scheiden via onderlinge toestemming. D.A.S. betaalt de kosten tot 1 000 EUR voor u beiden en zonder vrijstelling. – Na de scheiding ontstaat een probleem over het hoederecht en / of het alimentatiegeld. De eerste familiale bemiddeling is op kosten van D.A.S

 

 1. Personen- en familierecht: uw verdediging bij conflicten bij adoptie, naamswijziging, ontkenning van vaderschap… – U zit met een geschil i.v.m. de ontkenning van vaderschap. – U wenst te veranderen van voornaam maar de ambtenaar weigert. – Na adoptie wordt uw kind weggehaald ten gevolge van een administratieve vergissing.

 

 1. Zakenrecht: belangenverdediging i.v.m. (mede-)eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, lichten en uitzichten… – De bomen van de buren nemen het licht weg. De buurman wil niets ondernemen en u bent genoodzaakt om naar de vrederechter te stappen. – U geniet van een doorgangsrecht op de grond van uw buur die landbouwer is en alle doorgang weigert. – Uw buurman weigert mee te betalen voor de herstellingskosten van de gemeenschappelijke muur.

 

 1. Arbeids- & Sociaal recht: uw verdediging bij geschillen over de arbeidsovereenkomst en de wetgeving op de sociale zekerheid. – Uw werkgever ontslaat u op onrechtmatige wijze. – Het bedrag van de opzegvergoeding komt niet overeen met de wettelijke normen. – Het fonds voor de beroepsziekten erkent uw ziekte niet en weigert een uitkering.
VERZOEK OM RECHTSBIJSTAND

VERZOEK OM RECHTSBIJSTAND

Welke zijn de wachttijden?
INFORMATIEFOLDERS

INFORMATIEFOLDERS

Bekijk de informatiefolders
VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Bekijk de voorwaarden

Conflictenrechtsbijstandverzekering afsluiten?

HBG

Financiële dienstverlening

Wij zijn een onafhankelijke verzekeringsmakelaar.

© 2017 HBG.

Wat is de meerwaarde van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar?

De onafhankelijkheid van een verzekeringsmakelaar biedt heel wat voordelen voor u als klant. De makelaar werkt zonder enige binding met een verzekeringsmaatschappij. Dat wil zeggen dat hij u  goede polissen en tarieven op de markt kan aanbieden.

De neutraliteit van de verzekeringsmakelaar
Wil u neutraal verzekeringsadvies op maat van uw persoonlijke of professionele behoeften? Dan is de verzekeringsmakelaar de aangewezen partij. Hij is op geen enkele manier gebonden aan een verzekeringsmaatschappij. Meer nog: exclusiviteit is voor erkende makelaars absoluut verboden. In zijn zoektocht naar een goede polis kan de makelaar dus heel wat verzekeringsmaatschappijen afgaan. Hij kent de markt dan ook door en door, en weet perfect welke maatschappijen voor welk type verzekering de beste prijs-kwaliteit bieden.

De verzekeringsmakelaar: een objectieve partner, ook bij schadegevallen
Het belang van een objectieve partij is niet enkel van belang tijdens de onderhandelingsfase met verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij schadegevallen. Bij een woningbrand of een auto-ongeval, bijvoorbeeld, zal de makelaar steeds proberen het onderste uit de kan te halen voor zijn klanten.

Conclusie: wil u onafhankelijk advies en maatwerk voor uw verzekeringen? Doe dan een beroep op een verzekeringsmakelaar.

HBG Financiële Dienstverlening BVBA is een verzekeringsmakelaar die samenwerkt met D.A.S. Rechtsbijstand. HBG Financiële Dienstverlening BVBA bekend bij FSMA onder nummer 0834456356